Tips bij vlekken

WATERIGE  / DROGE VLEKKEN

Hieronder vallen alle vlekken afkomstig van bijvoorbeeld; fruit, dranken, meeste zuivelproducten, suikers en dergelijke, met andere woorden gezegd, alle vlekken afkomstig van stoffen oplosbaar in water.

Verse vlek:
de vlek opdeppen met proper ontkalkt water (bij voorkeur), hierbij altijd van buitenaf naar het midden van de vlek toe werken. Wanneer vlek volledig verwijderd is, deze plaats nog eens naspoelen met proper water, en opdrogen met zachte handdoek om nadien verder te laten drogen aan de lucht.

Oude vlek:
hierbij eerst een zeepsopje maken van alkalivrije zeep of Leathersoap in een verhouding van 20 tot 25 ml zeep op 1 l. ontkalkt water.  Met dit zeepsopje en spons de bevuilde plaats afwassen, daarna met zuiver water en een proper zeem de plaats afspoelen en drogen met zachte handdoek. Hierna deze plaats eventueel inwrijven met Leathercream en opwrijven.

 

VETTE VLEKKEN

Hieronder vallen alle vlekken afkomstig van vethoudende producten en niet oplosbaar in water zijn zoals; boter, olie en dergelijke.

hierbij eerst de overtollige hoeveelheid met een schone zachte doek of papieren servet verwijderen.  Daarna de vlek afwassen met een alkalivrij zeepsopje in dezelfde verhouding als bij een oude waterige vlek.  Ook hier altijd proberen van buitenaf  naar het midden van de vlek te werken. Na de vlek verwijderd te hebben deze plaats nog eens naspoelen met zuiver water en eventueel inwrijven met Leathercream en opwrijven.

 

OVERIGE VLEKKEN

Hierbij denken we aan vlekken afkomstig van; kauwgom, inkt, verf, teer en dergelijke.

hierbij dezelfde methode toepassen zoals bij vette vlekken doch het afwassen meerdere malen herhalen en tussendoor iedere maal afspoelen met zuiver water. Niet alles in één maal willen verwijderen.  Bij het niet slagen nooit agressieve producten gebruiken, hulp inroepen van specialist.

Print hier onze vlekkentips af, of neem contact op voor meer informatie!